Zahrádkář Jerome

Sloupcovité jabloně (20.9.2015)

Sloupcovité jabloně - co to je? A proč je pěstovat? - Podnože a výsadba - Pěstování a řez - Množení - Vybrané odrůdy

Sloupcovité jabloně - co to je? A proč je pěstovat?

  sloupcovitá jabloň

  Sloupcovité jabloně
  (13.8.2013, Rokycansko)

  sloupcovitá jabloň Goldlane

  Goldlane
  (19.1.2014)

 • Jde o jabloně, které se téměř nerozvětvují. Mají pouze kmen (terminál), na kterém vyrůstá krátký plodonosný obrost. V ideálním případě se vůbec nemusí řezat. Hodí se do malých zahrádek, protože zaberou málo místa, dokážou dát hodně ovoce na jednotku plochy - dokonce více než štíhlá vřetena. A navíc dobře vypadají. Dá se z nich vysázet i živý plot.
 • První odrůdy sloupcovitých (nebo kolumnárních či balerín) jabloní nijak nevynikaly chutí. Nové odrůdy (zejména české ze Střížovic či Holovous) se však již vyrovnají těm nejchutnějším běžným odrůdám (např. odrůdy Moonlight, Goldlane, Pidi, Redspring, Rondo) a některé z nich vydrží v dobrém sklepě až do února či března. A jsou rezistentní ke strupovitosti (přes Vf).
 • V nabídkách zahradnictví se objevují i tzv. sloupcové hrušně, třešně, slivoně a kdovíco ještě - ale skutečně vyšlechtěné sloupcovité tvary existují zatím jen u jabloní. U těch dalších druhů ovocných stromů se sloupcový tvar udržuje díky slabě rostoucí podnoži a pravidelnému řezu (bez něj to, na rozdíl od sloupcovitých jabloní, nejde a pokud se tyto stromky neřežou, narostou normální korunky). Nicméně i do sloupcovitých jabloní je třeba občas (je-li to zapotřebí), říznout.


Podnože a výsadba

  sloupcovitá jabloň

  Místo štěpování je nad zemí

  sloupcovitá jabloň

  Výsadba

  sloupcovitá jabloň

  Zastřižení kořenů

 • Dříve se doporučovaly jen silně rostoucí podnože, nicméně záleží na odrůdě a podmínkách pěstování. Je to různorodé jako s pěstováním sloupcovitých jabloní - není jeden recept. Takže se u sloupcovitých jabloní můžeme setkat se širokou paletou podnoží - od slabě až po silně rostoucí (od M9 až po semenáč). Mé jablůňky mám zejména na M26, něco i na M9 (u nich je třeba opora). Do horší půdy počítám s MM106, MM111 a A2 (i když od té poslední možnosti mě Mr. Makal zrazoval - mumlal přitom cosi o Petřínské rozhledně - ale chci to do chudé půdy). Při volbě podnože zohledním pochopitelně také sílu růstu odrůdy - na "silnější" podnož slaběji rostoucí odrůdu či naopak.
 • Výsadba probíhá stejně jako u běžných odrůd. Zastřihnou se kořeny ( zaschlé či poškozené "do bílého") a stromek se vysadí tak, aby bylo místo štěpování nad zemí (cca 5 - 10 cm).
 • Stromky se sází 50 - 60 cm od sebe, řady aspoň 2 m od sebe. Tedy min. spon 2x0,5m.


Pěstování a řez

sloupcovitá jabloň

Řez na patku jednoletého dřeva

 • Zachovávat terminální pupen (ten zcela nahoře), tedy nezkracovat vrchol. Může se stát, že nevyzraje nebo zmrzne, potom vyrazí kolem dokola i několik konkurenčních výhonů. Ty se potom již za zelena až na jeden (pěkný, rovný) ořežou. Ten jeden nahradí zmrzlý původní vrchol. Konkurenční výhony můžeme vylomit ještě než pořádně vyrostou (nebo vylomíme pupeny).
 • Zachovávají se boční výhony (tzv. "paroží"). Někdy tento postranní obrost přeroste a potom se krátí na květní pupen nebo zcela na větevní kroužek. Jde o to, aby se sloup moc nezahušťoval (kvůli chorobám i oslunění).
  Postranní výhony, pokud jsou krátké (10 - 12 cm), necháváme bez zakrácení. V případě délky kolem 20 cm přírůstek seřízneme na patku jednoletého dřeva (viz obrázek).
 • V roce bez úrody se může boční výhon stočit směrem vzhůru a tím směrem silně růst - konkuruje terminálu. Ten se odstraní kdykoli, i za vegetace, na větevní kroužek nebo na slabý boční výhon.
 • Některým odrůdám je třeba v červnu udělat probírku plůdků (proti přeplozování, střídavé plodnosti). Jednotlivá jablíčka by od sebe měla být vzdálena asi 10 - 15 cm. Jablka budou potom větší a strom bude mít lépe rozloženou plodnost do každého roku.
 • Jabloň se nechává narůst do výšky zhruba 2,5 - 3 m. Poté zasáhneme nůžkami. Pokud to neuděláme, na středně silně rostoucí podnoži může sloup vyrůst do čtyřmetrové výšky. Na vrcholu poté naroste několik výhonů, ponecháme jen jeden z nich.


Množení

 • Množení sloupcovitých jabloní se v principu neliší od množení klasických jabloní, ale má své zvláštnosti. Očka jsou blízko za sebou a špatně se vyřezávají, očkuje se Forkertovým způsobem (na bdící či častěji spící očko).
 • K roubování se dá použít konkurenční výhon nebo trny z obrostu (jaro). Slyšel jsem, že si lidé roubují sloupcovité odrůdy do korun starších stromů, mají potom místo koruny sloupcovité jabloně...pozoruhodný nápad.

sloupcovitá jabloň

Pidi není sloupcovitá, již nesměle obrůstá...

Vybrané odrůdy

 • Cactus(Topaz x Bolero) – raně zimní, slabý růst, rezistent, kvetení 3, žluté, střídavá plodnost, zraje koncem září, sklad 12

 • Sunlight (Waltz x Viktoria) – raně zimní, růst středně silný až silný, rezistent, kvetení 3, červené, dobré, sklon ke střídavé plodnosti, zraje koncem září, sklad 1

 • Goldlane (ÚEB3138/1 x Bohemia) – zimní, silný růst, rezistent, kvetení 2, žluté, velmi dobré, sklízet co nejpozději, zraje v polovině října, sklad 3

 • Moonlight (Goldstar x Waltz) – zimní, růst středně silný, rezistent, kvetení 3-4, žluté, velmi dobré, pravidelná plodnost, zraje v polovině října, sklad 3

 • Rondo (UEB2345/1 x Bolero)– zimní, slabý růst, rezistent, kvetení 3, žlutočervené, velmi dobré, zraje koncem září, sklad 2

 • Red Spring (Elise x ÚEB3300/1) – zimní, růst středně silný, rezistent, kvetení 3, červené, velmi dobré, zraje počátkem října, sklon ke střídavé plodnosti, sklad 3

 • Sonet(Topaz x Bolero) – zimní, slabý až střední růst, kvetení 3, rezistent, žluté, dobré, střídavá plodnost, zraje koncem září, sklad 12

 • Pidi (Britemac x Prima) – nejedná se o sloupcovou jabloň, růst je silně zakrslý, střední odolnost ke strupovitosti, červené, chuť výborná, sklad 2. Řez - přiroz. tvar, uprav. prosvětlujícím řezem nebo odstraňovat všechny delší postranní výhony

 • Cumulus – letní, rezistentní odrůda, chuť dobrá

 • Herald (Florina x Waltz) - zimní, růst slabý, rezistent, červené, velmi dobré, sklizeň v říjnu, sklad 2

 • Slendera – (Florina x Telamon) - raně zimní, velké plody, roste bujně, žlutočervené, sklizňová zralost počátkem října, sklad 2

Jabloně