Zahrádkář Jerome

Štíhlé vřeteno (postup zejména pro pěstování jabloní) (15.3.2011)

 • 1. rok - výsadba - nejčastěji na podzim: Vysadíme jednoletý špičák (má obrost), nebo dvouletý špičák (bývá větší, více větví).


 • 2. rok - jaro: Jednoletý špičák zakrátit ve výšce přibližně 80 cm, dvouletý špičák výše, mezi 1 - 1,2 m. Díky tomu později obroste terminál postranními výhony. Kmínek do výšky cca 40 cm vyholit. Možno vylomit konkurenční pupen na vrcholu terminálu.


 • 2. rok - červen: Zakrátit nebo odstranit terminálu konkurující výhon (zejména, pokud je moc bujný nebo v roste v ostrém úhlu).


 • 2. rok - červenec: Začínají se vyvazovat postranní výhony (ideálně 4 větve rovnoměrně do všech stran). Přitom se vyplácí dodržet tyto čtyři zásady:
  1. Ohnout větve do podvodorovné polohy.
  2. Vyvazovat pouze výhony delší než asi 35 - 40 cm, kratší není nutno vyvazovat ani zakracovat.
  3. Ostatní dlouhé letorosty zakrátit na cca 10 - 15 cm čípky, pokud jsou moc bujné či jinak nevhodné, můžeme je odstranit úplně.
  4. Terminál zatím nezakracovat (tím dojde k oslabení růstu postranních výhonů, stromek nasadí květné pupeny).
 • 3. rok - jaro:
  1. Zakrátit terminál (40 cm nad posledním rozvětvením). Pokud stromek dobře roste, terminál lze ohnou o 90 stupňů (do vodorovna) a vyvázat.
  2. Zakrátit vyvázané postranní výhony na 40 cm délky.
  3. Ponechané čípky zakrátit za posledním květním pupenem nebo za výhonem s květním pupenem. To proto, aby větve obrůstaly i v místech blíže kmenu, nejen na koncích. Je však třeba zakracovat s rozumem. Přílišné zakracování by vedlo k bujnému růstu na úkor plodnosti.
  4. Je možno odstranit úvazky, pokud již větve samy drží v kýžené poloze.


 • 3. rok - červen: V případě potřeby ruční probírka plodů. Pokud jsme ohnuli terminál do vodorovna, tak nejspíše již obrostl krátkými výhony. Uvolníme jej zase narovnáme.


 • 3. rok - červenec: Vyvázat plodící výhony s vyšší násadou vzhůru (aby se moc neohýbaly nebo neulomily).


 • 3. rok - srpen: Pozdě letní řez - odstranění bujných letorostů (nebo zakrácení na čípky). Výhony silnější než polovina tloušťky terminálu zcela odstranit.


 • 4. rok - jaro:
  1. Zakrátit terminál (40 cm nad posledním rozvětvením).
  2. Zakrátit postranní výhony na 40 - 50 cm délky.
  3. Odstranění čípků po letním řezu.


 • 4. rok - časně letní řez (kolem 20. června): Protože tento řez dosti oslabuje růst, dělá se zejména u bujně rostoucích odrůd (Rubín, Rubinola, Bohemia,...)
  1. Zakrátit letorosty na délku cca 8 cm (nejlépe za listem).
  2. Možno sesadit terminál na délku asi 40 cm.
  3. U slaběji rostoucích odrůd tento letní řez použít jen pro zakrácení bujných výhonů.


 • Poznámky: Probírka plodů po červnovém propadu u stromů s vysokou násadou:
  1. Vzdálenost mezi plody je ideálně 10 - 15 cm.
  2. Plůdky ucvaknout tak, aby stopky zůstaly na stromě. Dělám to tak, že palcem a ukazovákem chytím plůdek za stopku a vyloupnu jej prostředníkem.
  3. Na jednom plodonoši je možno ponechat 2 - 3 plůdky.
  4. Terminál zatím nezakracovat (tím dojde k oslabení růstu postranních výhonů, stromek nasadí květné pupeny).


 • Asi po 6 letech se nahrazují staré větve novými. Udržujeme tvar kužel (jako smrk). Při velké násadě řežeme více. Silné výhony na vrcholu se nejlépe zkrotí opožděným řezem (květen, červen).

 • Štíhlá vřetena ráda i hnojení na list - N,Mg, samotný Ca před dozráváním.

 • Štíhlá vřetena lze použít pro pěstování i dalších druhů ovocných stromů - hrušní, třešní i slivoní. Je zapotřebí použít slaběji rostoucí podnože:
  hrušně - kdouloň MA;
  třešně - Colt, Gizela 5, PHL - A,B nebo C;
  slivoně - St. Julien A, Wangenheim, i Myrobalán.


Jabloně