Zahrádkář Jerome

Instruktáž řezu broskvoní spojená se soutěží v řezu stromů v Mělníku (5.4.2013)

gloster

Řez čtvrtkmenu broskvoně (instruktáž M. Nezbeda).
(5.4.2013)

gloster

Řez čtvrtkmenu broskvoně (instruktáž).
(5.4.2013)

Již dvanáctý ročník této náramné akce proběhl na školním statku v Mělníku v pátek 5.4.2013. Letos byly poprvé opuštěny jabloně a došlo na dlouhý řez broskvoní. Byl jsem rád, protože dostat se k něčemu takovému se jen tak nepoštěstí. Šlo o školní sad a instruktáž vedl - zdařile - ing. Martin Nezbeda.
Od samého počátku jsem měl v hlavě dvě otázky, na které mi - k mé radosti - přinesl průběh akce vyčerpávající odpovědi.

První otázka se týkala vhodnosti dlouhého či krátkého řezu broskvoně, čili kdy požít ten řez a kdy onen. Je to tedy asi takto:
Dlouhý řez redukuje počet výhonů a je vhodnější pro použití ve velkovýsadbách, je rychlejší. Ovšem - bývá ponechávána větší násada a tudíž se počítá se závlahou.
Krátký řez nepočítá s probírkou - zmenšuje se "adresněji" počet plůdků (čímž se snižuje požadavek na závlahu) a snad má za následek, že letorosty později méně namrzají. Je pracnější.

Co se mne týče, používám na zahradách vždy řez krátký (je vysvětlen tady na webu v kapitole o broskvoních), pro zahrádkáře je vhodnější (což mi potvrdil i pan docent Sus, na akci přítomný, takže už v tom mám konečně jasno).

A druhá otázka se týkala tohoto postřehu - u peckovin se používá Zahnův řez na oslabeně aktivní čípek. Ale v souvislosti s broskvoněmi jsem o něm neslyšel. Jak to tedy je?
U broskvoní je výměna dřeva častější, než u jiných peckovin. A proto se i poškozené, hůře se hojící dřevo odstraní již příští rok a problémy tudíž nehrozí. Ovšem - jsou situace, kdy je vhodné Zahnův řez použít i u broskvoní - zejména při odstraňování silných větví. Vysvětleno p. doc. Susem na tomto videu.

A ještě dva poznatky, které jsem na akci pochytil. Zrušit podzimní řez, který bývalo zvykem dělat (horší hojení ran) a řezat za zelena na jaře - např. v době květu. A broskvoň řezat raději více.

Ještě jedno video jsem sestříhal z materiálu, pořízeného na akci. Ing. Nezbeda na tomto videu vysvětluje principy dlouhého řezu broskvoní.

gloster

Broskvoň po řezu.
(5.4.2013)

gloster

"Broskvoň po řezu.
(5.4.2013)

gloster

Martin Makal dokončuje řez.
(5.4.2013)Hosting Blueboard.cz